Уншиж байна...

Монгол улс, УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр төрөхийн зүүн талд

Ахмадын амралт

“ЭМЖЖ” СЭРГЭЭН ЗАСАХ СУВИЛЛЫН АХМАДЫН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭСЭГ

Нэг. Түүх
“ЭМЖЖ” сувилал нь 2008 оноос ахмад настанг сэргээн засах тусламж үйлчилгээг хөгжүүлж, улмаар ХХҮ-ний тендерт 2010 оноос эхлэн шалгарч, ахмадуудад хөнгөлттэйгээр тогтмол үйлчилж байна.