Уншиж байна...

Монгол улс, УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр төрөхийн зүүн талд

Сонсголын аппарат


2009 оноос эхлэн НХҮГ-тай байгуулсан “Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дижитал сонсголын аппарат нийлүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэх” гэрээт ажлын хүрээнд бүх аймаг, дүүрэгт зарим суманд жилдээ 1-4 удаа очиж үзлэг, сонсголын бичлэг хийх, зарим хүнд мэс засал хийх зэрэг мэргэжлийн үйлчилгээг газар дээр нь үзүүлсэн ба сонсголын аппарат авсан өвчтөнөө хяналтанд авч, газар дээр нь очиж засвар, үйлчилгээг хийж байна.

НХҮГ-аар дамжуулан сонсголын аппарат авахад бүрдүүлэх материал.
• Иргэний үнэмлэхний хуулбар
• Харъяа дүүргийн НХҮХ-т өргөдөл /хороон даргаар цохуулна/
• Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт
• Комиссын шийдвэрийн хуулбар
• Харъяа дүүргийн Чих хамар хоолойн эмчийн тодорхойлолт
Дээрх материалуудыг бүрдүүлэн харьяа дүүргийн халамжийн байцаагчдаа өгнө.

Буцах