Уншиж байна...

Монгол улс, УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр төрөхийн зүүн талд

105С-ЧИХ ШУУГИЛТЫН ЭСРЭГ /ТИНИТУС/ ЛАЗЕРИЙН ЭМЧИЛГЭЭ

Нэг. Түүх
ЭМЖЖ эмнэлэг 2012 онд ХБНГУ-д лазер эмчилгээний талаар туршлага судалж, 2013 онд лазерын тусламж үйлчилгээг тинитус (чих шуугих)-т хэрэглэж эхэлжээ.

Хоёр. Одоогийн хүчин чадал
2012 онд ХБНГУ-аас мэргэжилтэн, тоног төхөөрөмж ирүүлж, лазерын кабинет байгуулж, сургалт явуулж, эмч сувилагч нараа бэлтгэж, одоо тогтмол ажиллаж байна.

Лазерын тинитус эмчилгээ хийж байгаа нь


ХБНГУ-д үйлдвэрлэгдсэн тинитус лазераар дотор чихний гаралтай чих шуугих, сонгсол унах, тэнцвэр алдагдах эмгэгийн эмчилгээг хийх бэлтгэл ажил хангаж, 20 гаруй хүнд амжилттай хийж байна. Лазер тинитусын аппаратыг ажиллуулах сургалтыг ХБНГУ–ын инженер Хааз, Райсберг нартай хамтран хийж ажиллах журмуудыг боловсруулсан болно.

Гурав. Ирээдүй, эрхэм зорилго

Үе шат Зорилт Хэрэгжүүлэх арга
2014-2015 Лазерын тинитус эмчилгээг өргөтгөх Үе шаттай
2016-2017 Лазерын тинитус эмчилгээний багаж Үе шаттай
2018-2020 Лазерын тинитус эмчилгээний бие даасан кабинет байгуулах Үе шаттай
2021-2022 Лазерын тинитус эмчилгээний үр дүнг судлах Үе шаттай