Уншиж байна...

Монгол улс, УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр төрөхийн зүүн талд

105- ФИЗИК ЭМЧИЛГЭЭНИЙ КАБИНЕТ

Нэг. Түүх
ЭМЖЖ эмнэлэгт эмчилгээний кабинет нь 1993 оноос нүүдлийн хэлбэрээр ажиллаж байгаад, 1997 онд байнгын кабинет болжээ. Анх голчлон чих, хамар, хоолойд цацах эмчилгээ хийдэг байлаа.

Хоёр. Одоогийн хүчин чадал

Тус кабинет нь чих хамар хоолойн физик болон эмийн эмчилгээг, орчин үеийн багаж тоног төхөөрөмж ашиглан цаг алдалгүй үйлчилгээ үзүүлдэг. Одоо өдөрт 100-15 хүнд үйлчилгээ үзүүлж байна.Мөн амбулаторийн 6 кабинетад чих хамар хоолойн үзлэг оношлогоог хийж физик болон эмийн эмчилгээнд илгээгдсэн үйлчлүүдэгчдэд 4 сувилагч үйлчилж байна.

Гурав. Ирээдүй, Эрхэм зорилт

Үе шат Зорилт Хэрэгжүүлэх арга, үр дүн
2016-2017 Багаж тоног төхөөрөмжийн тоог нэмэгдүүлэх Үе шаттай
2017-2018 Кабинетыг өргөжүүлэн шинэчлэх Үе шаттай Үе шаттай
2018-2019 Эмчилгээний шинэ арга нэвтрүүлэх зорилгоор сувилагчийн мэрэгжил дээшлүүлэх Үе шаттай