"ЭМЖЖ" СЭРГЭЭН ЗАСАХ СУВИЛАЛ

ХЭРЭГЛЭГЧ ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙНХЭЭ ХҮСЭЛТЭЭР ШИНЭХЭН РЕСТОРАН, БҮЖГИЙН ТАНХИМАА АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХАД БЭЛЭН БОЛЛОО. 50-60 ХҮНИЙ БОСОО БОЛОН СУУГАА ХҮЛЭЭН АВАЛТЫГ ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БОЛОМЖТОЙ.

Холбогдох утас: 99427581, 99248270, 99676136