976-70341111Улаанбаатар хот. Сүхбаатар дүүрэг. 1-р төрөхийн зүүн талд, Эмжж төв байр
Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний  чанар, аюулгүй байдал, ёс зүйн хариуцлага, хандлагыг өндөржүүлэх, ур чадварыг дээшлүүлэх, тусламж үйлчилгээг чанарын өндөр төвшинд хүргэхэд мэргэжлийн удирдлага арга зүйгээр хангах, орчин үеийн шинэлэг технологийг нэвтрүүлэн, өөрийгөө хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх нөхцөл бололцоогоор хангах, багаар ажиллах оролцоог чадваржуулахад оршино.

•    Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдийн гүйцэтгэх үүрэг, хариуцлагыг өндөржүүлэх,
•    Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нөхцөл бололцоог бэхжүүлэх
•    Мэргэжлийн ур чадвар, дадлага хандлагыг өндөржүүлэх
•    Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтний сувилахуйн мэдлэг боловсролыг тасралтгүй дээшлүүлэх
•    Сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд шинэлэг технологи нэвтрүүлэх
•    Олон улсын сувилахуйн тусламж үйлчилгээний туршлагаас судлах
•    Үйл ажиллагааны хөтөлбөр гаргах, календарчилсан төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлэх
•    Сувилахуйн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой аливаа асуудлыг судлан шийдвэрлэх