Дэлхийн болон Монгол улсын сүүлийн үеийн өндөр технологи, стандартад нийцсэн чих, хамар, хоолой, сонсгол, нарийн мэргэжлийн оношлогоо, эмчилгээний тусламжийг бүх насны хүн амд аюулгүй хүртээмжтэй, чанартай үзүүлж, МУ-д тэргүүлэх, өрсөлдөх чадвартай, эмнэлзүй эрдэм шинжилгээ, сургалтын нэгдлийг хангаж ажиллахад оршино.