Уншиж байна...

Монгол улс, УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр төрөхийн зүүн талд

Х. Одонгэрэл

АУ-ны магистр, Чих хамар хоолойн эмч

Боловсрол
1993 он АУДуС эх баригч бага эмчээр төгссөн.
2009 он ЭМШУИС-ийг хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн
2012 он Чих хамар хоолойн резидент
2013 он сонсгол судлалын эмч

Мэргэжил дээшлүүлэлт
2013 он БНСУ чих хамар хоолойн мэргэжил дээшлүүлсэн
2014 он ХБНГУ тэнцвэр судлалын нарийн мэргэжил дээшлүүлсэн