Уншиж байна...

Монгол улс, УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр төрөхийн зүүн талд

Б.Энхчимэг

Чих хамар хоолойн эмч

Боловсрол
2009 онд АУИС Хүний их эмч

2012 онд Чих хамар хоолойн эмч

2016 онд АУ-ны магистр

Мэргэжил дээшлүүлэлт
2013-2015 онд ХБНГУ-д мэргэжил дээшлүүлсэн

2017 онд БНФУ-д ЧХХ-н чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн