Уншиж байна...

Монгол улс, УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр төрөхийн зүүн талд

Б.Батхишиг

АУ-ны магистр, Чих хамар хоолойн ахлах зэрэгтэй эмч

Боловсрол
1992 он АУИС Хүүхдийн эмч мэргэжлээр төгссөн
1999 он АУ магистр
2003 он Чих хамар хоолойн резидент сургалт дүүргэсэн
2011 он Чих хамар хоолойн ахлах зэрэг

Мэргэжил дээшлүүлэлт
2004 он Хэл заслын эмчийн нарийн мэргэжил

Гавъяа шагнал