Уншиж байна...

Монгол улс, УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр төрөхийн зүүн талд

Д. Чулуунсүх

АУ-ны магистр, мэдээгүйжүүлэг-эрчимт эмчилгээний тэргүүлэх зэргийн эмч

1. 1991 онд АУИС.
2. 1992 онд Анестезиологи эмчийн олгох курс.
3. 2002 онд Эмчийн “Тэргүүлэх” зэрэг,
Анестезиологи - стационарийн тасгийн эрхлэгч