Уншиж байна...

Монгол улс, УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр төрөхийн зүүн талд

ШИНГЭН СЭЛБЭХ ПАЛАТ

Нэг. Түүх
Манай эмнэлэг 2007 онд 1 ортой шингэн сэлбэх палат байгуулж, эмч З.Алтанцэцэг чихний шуугиан намдаах Стеннерийн эмчилгээг эхэлж байжээ.

Хоёр. Одоогийн хүчин чадал
Одоо манай эмнэлэгт шингэн сэлбэх 2 кабинет, стационарит 2 палат ажиллуулж, өдөрт 6-8 хүнд орчин үеийн эм бүхий шингэнг амжилттай юүлж байна. Шингэн сэлбэлтийг мэргэжлийн сувилагч нар дотор, харшил, чих хамар хоолойн хяналтан доор хийдэг.

Амбулаторийн шингэн сэлбэх кабинет

Гурав. Ирээдүй эрхэм зорилт

Үе шат Зорилт Хэрэгжүүлэх арга
2014-2015 Шуугиан, харшлыг арилгах шингэн сэлбэх эмчилгээ нэвтрүүлэх Үе шаттай
2016-2017 Мониторжуулах Үе шаттай
2018-2020 Шингэн сэлбэх төв байгуулна Үе шаттай
2021-2022 Шингэн сэлбэлтийн олон улсын стандартанд хүрэх Үе шаттай